EERSTKOMENDE UITGIFTEDAGEN:

Woensdagen van 14.30-16.00 uurZaterdagen van 11.00 tot 13.00 uur
7 september 202227 augustus 2022
19 oktober 20225 oktober 2022
16 november 20225 november 2022

Welkom bij de speelgoedbank Gouda

speelgoedbank Gouda

‘Spelen is ontzettend belangrijk voor de (persoonlijkheids-)ontwikkeling van kinderen. Daarom moeten kinderen alle ruimte en middelen krijgen om te spelen’.

Steeds meer gezinnen moeten van een klein budget rondkomen. Het ontbreekt hen aan financiële middelen om speelgoed aan te schaffen voor hun kinderen.

Ook al vindt men over het algemeen speelgoed geen eerste levensbehoefte, voor de ontwikkeling van kinderen is speelgoed/ spelen zeer belangrijk. Spelen staat gelijk aan leren. Wanneer kinderen een gevarieerd aanbod van speelgoed hebben zullen alle gebieden van de ontwikkeling gestimuleerd worden.

Volgens de Voedselbank te Gouda maken er meer dan 200 gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar gebruik van de Voedselbank. Dit geeft aan dat de doelgroep voor de Speelgoedbank Gouda duidelijk aanwezig is in de gemeente Gouda.

De Speelgoedbank Gouda biedt kinderen van 0 tot 12 en hun ouders de gelegenheid om vier maal per jaar speelgoed te komen uitzoeken. Het uitzoeken van speelgoed wordt begeleid door vrijwilligers met een achtergrond in de zorg voor jonge kinderen. Dit betekent dat er verantwoord en leeftijdsadequaat speelgoed wordt verstrekt en dat het uitzoeken van speelgoed een educatief karakter heeft.