Home » Voor wie

Voor wie

Verwijzers

Om gebruik te maken van de diensten van de Speelgoedbank is een verwijsbrief nodig die is ingevuld door een verwijzer.
De verwijzer vult (samen met de klant) de verwijsbrief in voor de Speelgoedbank Gouda.
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de speelgoedbank zijn criteria opgesteld. De aanmeldende verwijzer beoordeelt of een gezin binnen deze criteria valt. De aanmelding van een gezin is 1 jaar geldig waarna er met de verwijzer wordt gekeken of voortzetting nodig en/of noodzakelijk is.
Wanneer het besteedbaar inkomen van een gezin onder een bepaalde grens is komen zij in aanmerking. Het besteedbaar inkomen is het bedrag dat overblijft als de vaste kosten eraf zijn. Het gaat dus om het bedrag dat maandelijks overblijft om eten en kleding van aan te schaffen. Deze landelijke vastgestelde grens is: 

Eenpersoonshuishouden € 200,–  
Voor elk gezinslid € 80,–


Neem gerust contact met ons op als u een gezin wil verwijzen en werkzaam bent bij een van onderstaande instellingen. 

 • Huisartsenpraktijk
 •  Maatschappelijk werk
 •  Politie
 •  Voedselbank
 •  Wijkzorg
 •  Thuiszorg
 •  Schooldirectie
 •  Consultatiebureau
 •  Schuldsanering
 •  Kerkgenootschap/Moskee of geestelijk verzorger
 •  Stichting Kwadraat
 •  Stichting MEE Midden Holland
 •  Brede School: Samen Leren, VoorleesExpress, Spel aan Huis
 •  Kwintes Midden Holland opvang en begeleiding bij huiselijk geweld
 •  Vluchtelingenwerk
 •  Vierstroom zorgring
 •  GGZ Midden Holland
 •  Enver Jeugdhulp
 •  Brijder verslavingszorg